Սոթքի միջնակարգ դպրոց

Հաշվետվություններ

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2022 թվականի I-ին եռամսյակի հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2021 թվականի IV-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2021 թվականի III-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2021 թվականի II-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2021 թվականի I — ին եռամսյակի հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2020 թվականի I V — րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2020 թվականի I I I — րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2020 թվականի I I — րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2020 թվականի I — ին եռամսյակի հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2019  թվականի IV-րդ եռամսյակի (տարեկան)  ծախսերի և պարտքերի  մասին հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2019 -2020 թվականի II-րդ կիսամյակի հաստիքացուցակի քննարկման և հաստատման արձանագրություն:

Արձանագրություն -1

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2020 թվականի բյուջեի նախնական նախագիծ

Հանրակրթական ուսուցում

Նախադպրոցական ուսուցում

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2019  թվականի I I I-րդ եռամսյակի  ծախսերի և պարտքերի  մասին հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2019  թվականի I I-րդ եռամսյակի  ծախսերի և պարտքերի  մասին հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2019  թվականի I-ին եռամսյակի ծախսերի և պարտքերի  մասին հաշվետվություն

Հանրակրթական ուսուցում

Նախադպրոցական ուսուցում

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2018  թվականի IV-րդ եռամսյակի (տարեկան) ծախսերի և պարտքերի  մասին հաշվետվություն

Հանրակրթական ուսուցում

Նախադպրոցական ուսուցում

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2018 թվականի հաստատված նախահաշիվ և հաստիքացուցակ

Նախահաշիվ հանրակրթական

Նախահաշիվ Նախադպրոցական

Հաստիքացուցակ նախադպրոցական

Հաստիքացուցակ հանրակրթական

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2019 թվականի բյուջեի նախնական նախագիծ

Հանրակրթական ուսուցում

Նախադպրոցական ուսուցում

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2018 թվականի I I I-րդ եռամսյակի ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

Նախադպրոցական ուսուցում

Հանրակրթական ուսուցում

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2018 թվականի I I-րդ եռամսյակի ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2018 թվականի հաստատված նախահաշիվ և հաստիքացուցակ

Նախահաշիվ հանրակրթական

Նախահաշիվ նախադպրոցական

Հաստիքացուցակ հանրակրթական

Հաստիքացուցակ նախադպրոցական

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2018 թվականի I -ին եռամսյակի ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2017  թվականի IV-րդ եռամսյակի (տարեկան) ծախսերի և պարտքերի  մասին հաշվետվություն

Հանրակրթական ուսուցում

Նախադպրոցական ուսուցում

Խորհրդի կողմից 2018 թվականի բյուջեի քննարկման արձանագրություն

Արձանագրություն

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2017 թվականի հաստատված նախահաշիվ և հաստիքացուցակ

Նախահաշիվ հանրակրթական

Նախահաշիվ նախադպրոցական

Հաստիքացուցակ հանրակրթական

Հաստիքացուցակ նախադպրոցական

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2018 թվականի բյուջեի նախնական նախագիծում փոփոխություներ չեն կատարվել 

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2017  թվականի III-րդ եռամսյակի  ծախսերի և պարտքերի  մասին հաշվետվություն

Հանրակրթական ուսուցում 

Նախադպրոցական ուսուցում

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2018 թվականի բյուջեի նախնական նախագիծ

Հանրակրթական ուսուցում

Նախադպրոցական ուսուցում

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2017  թվականի II-րդ եռամսյակի  ծախսերի և պարտքերի  մասին հաշվետվություն

Հանրակրթական ուսուցում

Նախադպրոցական ուսուցում

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2016-2017  ուսումնական տարվա I-ին եռամսյակի  ծախսերի և պարտքերի  մասին հաշվետվություն

Հանրակրթական ուսուցում

Նախադպրոցական ուսուցում

Սոթք գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2016-2017  ուսումնական տարվա IV եռամսյակի (տարեկան)   ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

2017Թ. ԲՅՈՒՋԵ

Հանրակրթական ուսուցում

Բյուջե

Մաս 1

Մաս 2

Հաստիկացուցակ

Նախադպրոցական ուսուցում

Բյուջե

Մաս 1

Մաս 2

Հաստիկացուցակ